Besedilo pobude

Naslov:
Univerzalni temeljni dohodek (UTD) – Raziskovanje možnosti in pogojev emancipatorne socialne države

Predmet:
Komisijo prosimo, da spodbudi sodelovanje med državami članicami (glede na člen 156 PDEU ) pri raziskovanja možnosti Univerzalnega temeljnega dohodka (UTD) z namenom izboljšanja obstoječih sistemov socialne varnosti.

Glavni cilji:
Dolgoročni cilj je s pomočjo uvedbe Univerzalnega temeljnega dohodka vsaki osebi v EU brezpogojna zagotoviti pravico do zadovoljitve materialnih potreb na človeka dostojnem nivoju, kot je to zapisano v pogodbah EU, in vse opolnomočiti za vključenost v družbo. Na kratko, pobude, kot so »pilotske študije« (člen 156 PDEU) in raziskovanje različnih modelov UTD (resolucija EP 2010/2039(INI) §44) bi morala EU spodbujati.

Določbe Pogodb, pomembne za pobudo:
PEU Člen 2+3; PDEU Člen 5+156, Listina o temeljnih pravicah Člen 1+2, 5+6, 15, 21, 34

Full_Annex_ECI_Slovenian translation

This post is also available in: Danish, Dutch, English, French, German, Italian, Spanish, Bulgarian, Czech, Finnish, Greek, Hungarian, Luxembursko, Polish, Portuguese, Portugal, Romanian, Slovak, Swedish

Random Frequently Asked Question in random language
Varför behövs en basinkomst i Europa?
Vi ser idag överväldigande bevis för att den ekonomiska och sociala politiken i EU-länderna har…

See the entire answer

Sign Initiative!