Text iniciatívy

Názov:
Nepodmienený základný príjem (NZP) – preskúmanie cesty k emancipačným podmienkam sociálneho zabezpečenia v EU

Predmet:
Žiadosť pre komisiu o nabádanie spolupráce medzi členskými štátmi (podľa čl. 156 ZFEU) k preskúmaniu Nepodmieneného základného príjmu (NZP) ako nástroja na zlepšenie ich súčasných systémov sociálneho zabezpečenia.

Hlavné ciele:
Z dlhodobého hľadiska je ciel poskytnutie každej osobe v EU nepodmiené individuálne právo na ich materiálne potreby na zabezpečenie dôstojného života ako sa uvádza v zmluvách EU, a posilnenie účasti na spoločnosti podporovanej zavedením NZP. Z krátkodobého hľadiska, iniciatívy ako „Pilotné štúdie“ (čl. 156 ZFEU) a vyskúšanie rôznych modelov NZP (EP – rezolúcia 2010/2039 (INI)§44) by mali byť podporované EU.

Ustanovenia zmlúv, ktoré organizátori považujú za relevantné:
ZMLUVA O EURÓPSKEJ ÚNII (ZEU) čl. 2+3; ZMLUVA O FUNGOVANÍ EURÓPSKEJ ÚNIE (ZFEU) čl. 5+156; Charta základných práv Európskej únie čl. 1+2, 5+6, 15, 21, 34

SK-Full_Annex_ECI_unconditional-basic-income

This post is also available in: Dánčina, Holandčina, Angličtina, Francúzština, Nemčina, Taliančina, Španielčina, Bulharčina, Čeština, Fínština, Gréčtina, Maďarčina, Luxembursko, Polština, Portugalština, Rumunčina, Slovinčina, Švédština

Random Frequently Asked Question in random language
Mi a Feltétel Nélküli Alapjövedelem -FNA?
A(z) FNA egy univerzális szociális emberi jog, mely alanyi jogon garantálja a jövedelmet egy adott politikai közösségben.…

See the entire answer

Sign Initiative!