Často kladené otázky

Často kladené otázky (Frequently Asked Questions – FAQ). Odpoveď sa zobrazí po kliknutí na otázku.

Prečo iniciatíva pre Základný príjem?

Výskumníci, aktivisti, a niekedy politici pracovali desaťročia v mnohých krajinách aby zvýšili povedomie o potrebe bezpodmienečného základného príjmu. Musíme si priznať že bez výrazného úspechu, aspoň na politickej úrovni. To ale neznamená že myšlienka základného príjmu sa nešíri po celom svete, skôr naopak.

Na základe tohto zistenia, sme spustili iniciatívu v snahe spojiť sily na Európskej úrovni.

This post is also available in: Dánčina, Holandčina, Angličtina, Francúzština, Nemčina, Taliančina, Španielčina, Bulharčina, Čeština, Fínština, Gréčtina, Maďarčina, Luxembursko, Polština, Portugalština, Rumunčina, Slovinčina, Švédština

Kde a ako môžem podpísať?

K podpisovému formuláru je odkaz z domovskej stránky tohto webu. Papierová forma bude tiež dostupná na stiahnutie z tejto stránky. Prihláste sa k odoberaniu noviniek aby ste boli informovaní o dostupných akciách.

Keď ste už podpísali internetovú formu petície, nemôžete podpísať papierovú formu (a opačne). Vzhľadom k predpisom o EOI, dva podpisy jednej a tej istej osoby sú neplatné.

 

 

This post is also available in: Dánčina, Holandčina, Angličtina, Francúzština, Nemčina, Taliančina, Španielčina, Bulharčina, Čeština, Fínština, Gréčtina, Maďarčina, Luxembursko, Polština, Portugalština, Rumunčina, Slovinčina, Švédština

Prečo mám uvádzať citlivé osobné dáta?

Nespúšťame štandardnú petíciu (ktoré je možné vytvoriť na stránkach ako Avaaz alebo change.org). Miesto toho, využívame oficiálny proces, európsku občiansku iniciatívu (EOI), v rámci ktorej je angažovaná Európska Komisia na preskúmanie našej žiadosti a podnikla potrebné kroky. Inými slovami, prostredníctvom našej iniciatívy máte možnosť prehovoriť na politikov EU.

V podstate je Váš podpis skoro ako elektronická voľba a preto musíme dodržiavať veľmi prísne predpisy – medzi ktorými je aj požadovať Vaše osobné údaje ( tieto predpisy sa v rôznych krajinách EU líšia ). Toto hlavne umožňuje národným inštitúciám overenie pravosti Vášho podpisu, detekciu a odstránenie duplicít, a tým posilňuje dôveryhodnosť našej žiadosti.

Vaše súkromie je našim prvoradým záujmom.

Všetky informácie zozbierané prostredníctvom podpisovej stránky sú šifrované a uchované veľmi bezpečným spôsobom na serveroch Európskej Komisie (poskytované zadarmo). Veľmi málo osôb ( trestne zodpovedných za zneužitie ) má prístup k dešifrovacím kľúčom, ktoré nám umožňujú extrahovať Vaše dáta pred ich poskytnutím národným orgánom na certifikačný proces. A samozrejme žiadne dáta sa nemôžu prenášať tretími osobami.

Ďakujeme za Vašu dôveru.

This post is also available in: Dánčina, Holandčina, Angličtina, Francúzština, Nemčina, Taliančina, Španielčina, Bulharčina, Čeština, Fínština, Gréčtina, Maďarčina, Luxembursko, Polština, Portugalština, Rumunčina, Slovinčina, Švédština

Čo je Európska Občianska Iniciatíva?

Európska Občianska Iniciatíva (EOI) je jedna zo zásadných inovácií Lisabonskej Zmluvy, zameranej na nárast priamej demokracie v Európskej Únii. Iniciatíva umožní miliónu občanov, ktorí sú štátnych príslušností aspoň štvrtiny členských štátov EU, osloviť priamo Európsku Komisiu s návrhom vykonať právny akt v oblasti, v ktorých majú členské štáty zverené právomoci na úrovni Európskej Únii.

Pre viac informácií navštívte prosím stránku: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome

This post is also available in: Dánčina, Holandčina, Angličtina, Francúzština, Nemčina, Taliančina, Španielčina, Bulharčina, Čeština, Fínština, Gréčtina, Maďarčina, Luxembursko, Polština, Portugalština, Rumunčina, Slovinčina, Švédština

Kto môže podpísať iniciatívu?

Podľa stránky Európskej Komisie: “Všetci občania EU (štátnej príslušnosti členských štátov) vo veku odpovedajúcom právu voliť* v európskych parlamentných voľbách (18 okrem Rakúska, kde volebný vek je 16) môžu podpísať Občiansku iniciatívu.”

Inými slovami, ak ste Američan alebo Švajčiar, nemôžete podpísať EOI.

This post is also available in: Dánčina, Holandčina, Angličtina, Francúzština, Nemčina, Taliančina, Španielčina, Bulharčina, Čeština, Fínština, Gréčtina, Maďarčina, Luxembursko, Polština, Portugalština, Rumunčina, Slovinčina, Švédština

Kto stojí za iniciatívou?

Momentálne sme z 15 krajín (Rakúsko, Belgicko, Dánsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Írsko, Taliansko, Luxembursko, Holandsko, Poľsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Veľká Británia) v “Pracovnom výbore európskych občanov”. Navyše prejavujú záujem o podporu EOI pre BZP ľudia z ďalších krajín (napr. Portugalsko, Fínsko, Maďarsko). Občania každej z 27 krajín sa môžu (a mali by) pridať.

Ktokoľvek, kto je v kontakte s občanmi z ostatných krajín by ich mal informovať a vysvetliť akým spôsobom nám môžu pomôcť s dosiahnutím 1 milióna podpisov.

Pretože predpisy EOI dovoľujú len siedmim ľuďom byť v oficiálnom občianskom výbore, boli do pracovnej skupiny konsenzuálne vybrané nasledujúce osoby:

  • Organizátor: Klaus Sambor (Rakúsko)
  • Zástupca: Ronald Blaschke (Nemecko)
  • Stanislas Jourdan (Francúzsko)
  • Olympios Raptis (Grécko)
  • Annie Miller (UK)
  • Sepp Kusstatscher (Taliansko)
  • Branko Gerlic (Slovinsko)

Môžete (aspoň) kliknúť tu ak chcete vedieť viac o týchto osobách.

This post is also available in: Dánčina, Holandčina, Angličtina, Francúzština, Nemčina, Taliančina, Španielčina, Bulharčina, Čeština, Fínština, Gréčtina, Maďarčina, Luxembursko, Polština, Portugalština, Rumunčina, Slovinčina, Švédština

Aká by mala byť podľa iniciatívy výška základného príjmu?

Vzhľadom na vyššie spomínané kritéria, by mala podľa pracovnej skupiny byť výška BZP „minimálne na úrovni hranici chudoby podľa EU štandardov, čo odpovedá 60% priemerného čistého príjmu“.

Táto úroveň by ale mala byť braná ako odporučenie a nie požiadavka. V skutočnosti naša iniciatíva len žiada Európsku Komisiu aby podporila návrh BZP štúdiami a detailným preskúmaním tohto návrhu, ktorý by predložila európskej Únii.

Inými slovami otázka výšky BZP  zostáva otvorená demokratickej debate rovnako ako myšlienka BZP samotná.

This post is also available in: Dánčina, Holandčina, Angličtina, Francúzština, Nemčina, Taliančina, Španielčina, Bulharčina, Čeština, Fínština, Gréčtina, Maďarčina, Luxembursko, Polština, Portugalština, Rumunčina, Slovinčina, Švédština

Prečo nežiadať rovno zavedenie BZP?

Hlavne kvôli momentálnej situácii v EU a predpisom EOI. V podstate, pretože sociálne politiky sú dnes pod správou členských štátov, nemajú Inštitúcie Európskej Únie žiadnu moc na vytvorenie predpisov tohto druhu.

Podľa Zmluvy o fungovaní Európskej Únie: “Komisia podporuje úzku spoluprácu medzi členskými štátmi a uľahčuje koordináciu ich činnosti vo všetkých oblastiach sociálnej politiky podľa tejto kapitoly, najmä v záležitostiach, ktoré sa týkajú zamestnanosti, pracovného práva a pracovných podmienok, základného a vyššieho odborného vzdelávania, sociálneho zabezpečenia, prevencie pracovných úrazov a chorôb z povolania, ochrany zdravia pri práci, práva združovať sa a práva na kolektívne vyjednávanie medzi zamestnávateľmi a pracovníkmi.“

V našej iniciatíve preto žiadame Komisiu o použitie všetkých jej prostriedkov na preskúmanie spôsobu zavedenia BZP v Európskej Únii. Zahrňuje silnejšiu fiškálnu harmonizáciu členských štátov? A čo ľudské a pracovné právo? Ako môže byť BZP integrovaná do súčasných sociálnych programov? Samozrejme môže byť preskúmaná škála rôznych scenárov.

This post is also available in: Dánčina, Holandčina, Angličtina, Francúzština, Nemčina, Taliančina, Španielčina, Bulharčina, Čeština, Fínština, Gréčtina, Maďarčina, Luxembursko, Polština, Portugalština, Rumunčina, Slovinčina, Švédština

Random Frequently Asked Question in random language
När och var kan jag skriva på?
Formuläret för att skriva på, kommer länkas från den här webbplatsens startsida. Pappersblanketter kommer kunnas…

See the entire answer

Sign Initiative!