polska Agencja Informacji

Polska

“Przez uniwersalny dochód podstawowy rozumiem dochód wypłacany przez państwo, na stałym poziomie i regularnie, każdemu dorosłemu członkowi społeczeństwa. Jego wypłata i poziom nie zależą od tego, czy osoba jest bogata albo biedna, mieszka samotnie czy z innymi, jest chętna do pracy lub nie. W większości wersji, a na pewno w mojej, przyznawany jest on nie tylko obywatelom, ale wszystkim stałym mieszkańcom”
Philippe Van Parijs

http://www.dochodpodstawowy.pl/

Ten post jest także dostępny w: duński, holenderski, angielski, francuski, niemiecki, włoski, hiszpański, bułgarski, czeski, fiński, grecki, węgierski, Luksemburga, portugalski, Portugalia, rumuński, słowiański, słoweński, szwedzki

Random Frequently Asked Question in random language
Kan ik meehelpen om het nationale Basisinkomen te ondersteunen
moet nog vertaald Absolutely, you should also support a national Basic Income, like in Finland…

See the entire answer

Sign Initiative!