Magyar nyelvű linkek

Alapjövedelem

Ez a honlap a feltétel nélküli alapjövedelem gondolatát szeretné megismertetni és felhívni a közérdeklődés figyelmét ennek társadalommegújító szerepére.

Továbbá az a célja, hogy ebben a témában a különböző magyarországi kezdeményezéseket, társadalmi szervezeteket összefogja: A cél összeköt, de sok út vezethet ide!

www.alapjovedelem.hu

FNA – Feltétel Nélküli Alapjövedelem egyesület

www.alapjovedelem.org

Egyetemes alapjövedelem – havi fix Mozgalom, Hungary Budapest

Magyarországon is mozgalom indult 2011-ben azért, hogy a társadalmi alapokat ne veszélyeztessék a jelenlegi hiányos, korszerűtlen – valójában sok esetben emberiségellenes jövedelmi viszonyok.

Garantált alapjárandóságot mindenkinek!

Tessék csak alaposan, mélyen megérteni: Az alapjárandóságához mindenkinek emberi joga van!

A Föld bolygó eredendően köz-javaiból, és legalább alapszükségleti szinten mindenkinek ab ovo természetes hozzáférés részesedése van. – Az egzisztenciális biztonság megléte, mindenkit abszolút megillet a természetes alapvetéseinkből kikövetkezően. – Ami jár, az meg jár!

A gazdasági verseny és hatásai, a haszonszerzési rendellenességek sehogy sem veszélyeztethetik az egyetemes emberi jogokat, az emberi méltóságot! Az nem tekinthető valóságos demokráciának, ahol a regnálók a dogmatikusan hibás, és ezért hanyatlást elidéző, – helyt nem álló irányításai milliók ellehetetlenülését okozza! Ami egyúttal jogtalanul közveszély okozás is. Pedig a társadalmi kohéziót aláásni azzal, és csak azért, – merthogy a maradi/káros/pontatlan állami forrásképzési alkalmazásoktól vannak – elhibázottan/kontra produktívan, tehát károsan/hátrányosan megkülönböztetve, azaz voltaképpen érvénytelenül alárendeltté téve – a polgárok alapvető jogai, szükségletei, létfeltételei, hát bizony nagyon aggályos. – Ráadásul mindez abban a korban történik még ilyen visszásan, amikor közben már technikai/ellátási bőség is van….

Ami ma még történik társadalmilag/gazdaságilag, ez túl sok esetben abszurdum, és már nem egyszer maga a nonszensz, és a súlyos államszervezeti tömeg diszkrimináció egyszerre! Nem kétséges, hogy a gazdaságpolitikai diszkriminációknak, az avítt újraelosztásnak véget kell és lehet vetni mielőbb.

- A garantált alapjárandóság bevezetése az egyetemes emberi jogokból is egyértelműen levezethető szükségszerűség. Az EU- nak és az EU -t alkotó államszervezeteiknek kötelező a társadalmi esélyegyenlőség fenntartása, – ami egyúttal a Közjó alapvetése.
Vitathatatlan az, hogy a demokratikus államszervezet feladata és elmaradhatatlan kötelessége a Közjó szolgálata!

Kijelenthető, – már, már köztudott hogy a korszerűtlen (pénz)gazdaságpolitikai irányítások az okai a sok éve tartó krízisnek. Nem megszorítani kell a társadalmat, – hát nem is a társadalom okozta a válságot!

Nem lehet, nem megérteni azt a nyilvánvaló tény összefüggést, hogy éppen-hogy a társadalmat szükséges konszolidálni – a garantált alapjárandóság bevezetésével! A releváns európai alapjövedelem bevezetése egyúttal az európai társadalom erkölcsi jóvátétele is!

Egységes európai alapjövedelmi eszközalapot, és egy új módon működő közfizetőeszköz rendszert lehet, és szükséges létrehozni az alapjövedelem finanszírozására. Minden tudás, érték, technikai feltétel adott már a korszerű társadalom finanszírozáshoz.

Alapjövedelem+oktatások, képzések, újratanulás.

Gróf Széchenyi István: „Egy nemzet ereje a kiművelt emberfők sokaságában rejlik.”

Bővebben:

https://www.facebook.com/Alapveto.Jovedelem
http://alapjovedelem.lapunk.hu 

Αυτή η θέση είναι επίσης διαθέσιμο σε: dán, holland, angol, francia, német, olasz, spanyol, bolgár, cseh, finn, görög, Luxemburgi, lengyel, portugál, román, szláv, szlovén, svéd

Random Frequently Asked Question in random language
Mi a Feltétel Nélküli Alapjövedelem -FNA?
A(z) FNA egy univerzális szociális emberi jog, mely alanyi jogon garantálja a jövedelmet egy adott politikai közösségben.…

See the entire answer

Sign Initiative!