Usein kysytyt kysymykset

This is the Frequently Asked Questions (FAQ) page. For all the answers, just click on the questions.

Mikä on EU:n laajuinen kansalaisaloite?

Euroopanlaajuinen kansalaisaloite (The European Citizens’ Initiative, ECI) on yksi Lissabonin sopimuksen mahdollistamista uutuuksista, jonka tarkoituksena on lisätä suoraa demokratiaa EU:n sisällä. Kansalaisaloitejärjestelmä mahdollistaa miljoonan EU-kansalaisen (joiden täytyy tulla vähintään ¼ EU:n jäsenvaltioista) oikeuden tulla kuulluksi Euroopan komissiossa, lakialoitteen muodossa, asioissa joissa EU:n jäsenvaltiot ovat luovuttaneet vallan EU:n tasolle.

Saadaksesi lisätietoa, suuntaa osoitteeseen: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome

This post is also available in: tanska, hollanti, englanti, ranska, saksa, italia, espanja, bulgaria, tsekki, kreikka, unkari, Luxemburgia, puola, portugali, romania, slaavi, sloveeni, ruotsi

Miksi kansalaisaloite perustulosta?

Useissa maissa tutkijat, aktivistit ja joskus poliitikotkin ovat tehneet töitä jo vuosikymmeniä nostaakseen tietoisuutta ilman ehtoja maksettavan (eli vastikkeettoman: “unconditional”) perustulon käyttöönoton tarpeellisuudesta. Tämä on valitettavasti tapahtunut ilman suuria poliittisia saavutuksia tähän asti. Ja kuitenkin perustulon idea on leviämässä maailmalla kovaa vauhtia. Näistä seikoista johtuen olemme päättäneet yhdistää voimamme Euroopan tasolla.

This post is also available in: tanska, hollanti, englanti, ranska, saksa, italia, espanja, bulgaria, tsekki, kreikka, unkari, Luxemburgia, puola, portugali, romania, slaavi, sloveeni, ruotsi

Kuka voi allekirjoittaa aloitteen?

EU-komission nettisivuilta:

“Kansalaisaloitteen voi allekirjoittaa kuka tahansa EU-kansalainen (jonkin EU:n jäsenvaltion kansalainen), joka on tarpeeksi vanha äänestämään Euroopan parlamentin vaaleissa* (eli vähintään 18-vuotias, paitsi Itävallassa, jossa äänioikeusikä on 16 vuotta).”

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/how-to-signup

Toisin sanoen, jos olet amerikkalainen tai sveitsiläinen et voi allekirjoittaa aloitettamme.

This post is also available in: tanska, hollanti, englanti, ranska, saksa, italia, espanja, bulgaria, tsekki, kreikka, unkari, Luxemburgia, puola, portugali, romania, slaavi, sloveeni, ruotsi

Miksi emme voi vielä allekirjoittaa?

Kannatusilmoitusten kerääminen internetin kautta on EU-komission tarjoama palvelu ja sen täytyy täyttää hyvin tiukat turvallisuus- ja yksityisyysvaatimukset. Lisäksi komission tarkastus- ja hyväksymis-prosessissä kestää kuukausi ennen kuin voimme aloittaa aloitteiden nimien keräämisen. Tästä johtuen kukaan ei voi vielä allekirjoittaa.

Jos haluat saada ajankohtaista tietoa, seuraa meitä facebookissa tai twitterissä, tai tilaa meidän uutiskirjeemme, niin lähetämme muistutuksen heti, kun kannatusilmoituksen voi allekirjoittaa.

This post is also available in: tanska, hollanti, englanti, ranska, saksa, italia, espanja, bulgaria, tsekki, kreikka, unkari, Luxemburgia, puola, portugali, romania, slaavi, sloveeni, ruotsi

Missä ja miten voin allekirjoittaa?

Allekirjoituslomake tulee löytymään täältä, eli nykyisten nettisivujen etusivulta, kun aika koittaa. Paperilomakkeita tulee myös löytymään allekirjoitettavaksi näiltä nettisivuilta. Kehoitamme tilaamaan uutiskirjeemme, jotta pysytte ajan tasalla!

HUOM! Et saa enää allekirjoittaa aloitetta paperilla, jos olet jo allekirjoittanut sen sähköisesti, ja toisin päin! ECI-sääntöjen mukaan kaksoisallekirjoitukset merkitään hylätyiksi.

This post is also available in: tanska, hollanti, englanti, ranska, saksa, italia, espanja, bulgaria, tsekki, kreikka, unkari, Luxemburgia, puola, portugali, romania, slaavi, sloveeni, ruotsi

Ketkä ovat aloitteen takana?

Tällä hetkellä 16 eri maan kansalaiset (Itävalta, Belgia, Tanska, Ranska, Saksa, Kreikka, Irlanti, Italia, Luxemburg, Alankomaat, Puola, Rumania, Slovakia, Slovenia, Espanja, Iso-Britannia) ovat työskennelleet tämän aloitteen lanseeraamiseksi.

Tämän lisäksi kiinnostuksensa perustuloa ajavalle EU-kansalaisaloitteelle ovat ilmaisseet useat henkilöt eri maista (mm. Portugalista, Suomesta, Unkarista). Kaikkien 27 maan kansalaiset saavat (ja heidän kannattaa) osallistua. Kuka tahansa, jolla on yhteyksiä jäljellä olevien maiden kansalaisiin, tulisi olla näihin suuntiin yhteydessä ja selittää, miten he voisivat auttaa meitä keräämään yksi miljoona allekirjoitusta.

Koska ECI-säännöt mahdollistamat vain seitsemän henkilön muodostaman virallisen kansalaiskomitean, seuraavat henkilöt valittiin yksimielisesti edustamaan koko työryhmää:

  • Organisoija: Klaus Sambor (Itävalta)
  • Sijainen: Ronald Blaschke (Saksa)
  • Stanislas Jourdan (Ranska)
  • Olympios Raptis (Kreikka)
  • Annie Miller (Iso-Britannia)
  • Sepp Kusstatscher (Italia)
  • Branko Gerlic (Slovenia)

Voit klikata TÄÄLTÄ (heti kun linkki toimii) saadaksesi lisätietoa kyseisistä henkilöistä.

This post is also available in: tanska, hollanti, englanti, ranska, saksa, italia, espanja, bulgaria, tsekki, kreikka, unkari, Luxemburgia, puola, portugali, romania, slaavi, sloveeni, ruotsi

Kuinka aloite valmisteltiin?

Yllä mainittu työryhmä muodostettiin lukuisten Euroopan laajuisten perustuloaiheisten tapaamisten oheistuotteena. Erään tapaamisen yhteydessä – Wienissä vuonna 2011 – syntyi ajatus valmistella eurooppalainen kansalaisaloite vastikkeettomasta perustulosta.

Meppi Gerald Häfnerin kutsumana n. 50 henkilöä tapasi Brysselissä, Euroopan parlamentissa, keskustellakseen ja päästäkseen yksimielisyyteen yhteisestä tekstipohjasta lähetettäväksi Euroopan komissiolle. Toinen tapaaminen järjestettiin Pariisissa heinäkuussa, ja viimeistelty versio lähetettiin sitten Euroopan komissiolle hyväksyttäväksi.

Komissio hylkäsi tämän ensimmäisen yrityksen sillä verukkeella, että aloitteen aihepiiri oli “selvästi komission päätäntävallan ja kykyjen ulkopuolella valmistella lakialoite EU:n sopimusten soveltamisesta.”

Tämän ensimmäisen hylkäyksen jälkeen työryhmä kokoontui uudestaan Ottobrunnissa lähellä Müncheniä (Saksassa), ja päätti työstää toisen ehdotuksen. Kokoonnuttuaan uudemman kerran Firenzessä (Italiassa), työryhmä esitti uuden version kansalaisaloitteesta  – joka viimein hyväksyttiin Euroopan komissiossa.

This post is also available in: tanska, hollanti, englanti, ranska, saksa, italia, espanja, bulgaria, tsekki, kreikka, unkari, Luxemburgia, puola, portugali, romania, slaavi, sloveeni, ruotsi

Mikä on vastikkeeton perustulo?

Aloitteen valmistelijat korostavat, että vastikkeeton perustulo ei korvaisi hyvinvointivaltiota vaan täydentäisi ja muokkaisi sitä kohti vapauttavaa (“emansipatorista”) hyvinvointivaltiota. Aloite itsessään pyrkii tutkimaan euroopanlaajuisen perustulomallin toteutettavuutta.

Vapauttava, vastikkeeton perustulo määritellään neljän peruskriteerin kautta: universaalius, yksilöllisyys, vastikkeettomuus eli ilman ehtoja maksettava ja tason riittävyys (kattamaan ihmisarvoisen elämän ja yhteiskunnallisen osallistumisen).

Universaalius: Periaatteessa jokaisen henkilön, riippumatta iästä, alkuperästä, asuinpaikasta, ammatista, jne., tulisi olla oikeutettu tähän etuuteen. Tämän takia vaadimme EU:n laajuista (taattua ja vastikkeetonta) perustuloa.

Yksilöllisyys: Jokainen nainen, jokainen mies, jokainen lapsi, on oikeutettu henkilökohtaiseen perustuloon. Sitä ei siis myönnettä parisuhde- tai kotitalouskohtaisesti vaan aina henkilökohtaisesti. Vastikkeeton perustulo on riippumaton ihmisten asemasta ja olosuhteista: esim. siviilisäädystä, asuinjärjestelyistä, ja asuinkumppanin tai perheenjäsenten tuloista. Tämä on ainoa tapa taata yksityisyys ja estää rahavirtojen kontrolliin liittyvä vallankäyttö. Se mahdollistaa yksilön vapauden tehdä omia päätöksiään.

Ilman ehtoja: Perustulo on meille ihmisoikeus, johon ei tule liittää mitään vaatimuksia, oli kyseessä sitten työnteon vastaanottamisen vaatimus tai vaatimus osallistua yhteiskuntapalvelukseen – tai vaikka vaatimus noudattaa perinteisiä sukupuolirooleja. Eikä se myöskään saa sisältää rajoituksia kuinka paljon saa tienata, säästää tai omistaa.

Riittävä taso: Perustulon pitäisi riittää takaamaan kohtuullinen elintaso, joka täyttää kyseisen maan sosiaaliset ja kulttuuriset standardit. Sen pitäisi ehkäistä aineellista köyhyyttä ja tarjota mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnan elämään. Tämä tarkoittaa, että (netto)perustulon pitäisi olla vähintään EU:n määrittelemällä köyhyysriskirajalla, eli vähintään n. 60% kansakunnan ns. mediaanisista nettotuloista. Tämän lisäksi maissa, joissa enemmistö elää matalalla tulotasolla, minkä takia maan nettomediaanitulot ovat pienet, pitäisi käyttää vaihtoehtoista laskentatapaa (esim. jonkinlainen “tuotekori”), jonka pohjalta voidaan laskea riittävä perustulon taso, joka kattaa arvokkaan ihmiselämän, fyysisten tarpeiden täyttämisen, ja antaa mahdollisuudet täysipainoiseen yhteiskunnalliseen osallistumiseen.

This post is also available in: tanska, hollanti, englanti, ranska, saksa, italia, espanja, bulgaria, tsekki, kreikka, unkari, Luxemburgia, puola, portugali, romania, slaavi, sloveeni, ruotsi

Mikä olisi kansalaisaloitteen vaatima perustulon taso?

Yllä mainittujen kriteerien mukaisesti työryhmä on määritellyt, että perustulon pitäisi olla “vähintään EU:n köyhyysriskirajan tasolla, eli vähintään n. 60% kansakunnan nettomediaanituloista.” Tämä taso pitäisi kuitenkin ymmärtää eräänlaisena merkkipaaluna eikä päämääränä sinänsä. Oikeastaan aloitteemme vain pyytää Euroopan komissiota tekemään esityksen perustulojärjestelmän toteuttamisesta Euroopan unionissa erityisselvitysten kautta. Toisin sanoen, perustulon taso jää avoimeksi demokraattiselle vääntämiselle – aivan niin kuin perustulon idea itsessäänkin!

This post is also available in: tanska, hollanti, englanti, ranska, saksa, italia, espanja, bulgaria, tsekki, kreikka, unkari, Luxemburgia, puola, portugali, romania, slaavi, sloveeni, ruotsi

Miksi ette vaadi suoraan perustuloon siirtymistä?

Lähinnä koska tämä on mahdotonta EU:n nykyisiä olosuhteita ajatellen ja kansalaisaloitteen säännöistä johtuen. Niin kauan kuin sosiaalipoliittiset päätökset ovat jäsenvaltioiden vastuulla, EU:n instituutioilla ei ole suoraa päätösvaltaa tässä asiassa.

EU:n perussopimusten mukaan komissio voi kuitenkin “edistää jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä ja helpottaa niiden toiminnan yhteensovittamista niillä sosiaalipolitiikan aloilla, joita tämä luku koskee, ja erityisesti asioissa, jotka koskevat työllisyyttä, työoikeutta ja työehtoja, ammatillista perus- ja jatkokoulutusta, sosiaaliturvaa, työtapaturmien ja ammattitautien ehkäisemistä, työterveyttä, järjestäytymisoikeutta sekä työnantajien ja työntekijöiden välisiä kollektiivisia neuvotteluja.”

Aloitteemme pyytää siksi komissiota käyttämään kaikki sillä hallussaan olevat keinot selvittääkseen, kuinka perustulojärjestelmä voitaisiin ottaa käyttöön Euroopan Unionissa. Tarkoittaisiko se nykyistä tiiviimpää talouspolitiikan harmonisointia? Entä mitä seuraamuksia sillä olisi sosiaalisille oikeuksille ja työntekijöiden oikeuksille? Miten EU:n laajuinen perustulojärjestelmä sopisi yhteen olemassaolevien sosiaaliturvaratkaisujen kanssa? Komissio voisi toki selvittää useampia eri skenaarioita.

This post is also available in: tanska, hollanti, englanti, ranska, saksa, italia, espanja, bulgaria, tsekki, kreikka, unkari, Luxemburgia, puola, portugali, romania, slaavi, sloveeni, ruotsi

Tiedämme jo, että perustulo on mahdollinen. Miksi selvittää asiaa yhtään enempää?

Aloitteessa ei ole kyse pelkästään toteutettavuus- ja soveltuvuustutkimusten teettämisestä. Tarkoitus on saada perustulon idea upotettua syvälle EU:n instituutioiden agendalle. Oli perustulo mielestämme kuinka tahansa relevantti ja hieno uudistus tämän päivän Euroopassa, täytyy kuitenkin ottaa huomioon, että yksikään Euroopan maa ei ole vielä ottanut sitä käyttöön. Tämän seurauksena komissiolla ei ole tietenkään mahdollisuuksia harmonisoida tai edesauttaa sellaisen asian koordinoimista, jota ei vielä ole olemassa missään EU-valtiossa. Ylipäänsä meidän tarkoituksemme on tämän aloitteen avulla nostaa perustulon tunnettavuutta kansainvälisellä tasolla, sekä myös kansallisella ja paikallisella tasolla.

Uskomme, että miljoonan allekirjoituksen tarjoama haaste luo kannustimia kaikkien EU:n jäsenmaiden kansalaisille organisoitua yhteisen suuren kampanjan hyväksi. Toivomme, että tämä kampanja vakuuttaa entistä useamman henkilön siitä, että perustulo on juuri oikea idea näinä euroopanlaajuisen kriisin aikoina.

This post is also available in: tanska, hollanti, englanti, ranska, saksa, italia, espanja, bulgaria, tsekki, kreikka, unkari, Luxemburgia, puola, portugali, romania, slaavi, sloveeni, ruotsi

Miksi ette käytä addressi-sivustoa, kuten Avaazia?

Kerätäksemme kannatuslomakkeita (allekirjoituksia), meidän pitää käyttää erityisiä lomakkeita, joiden pitää täyttää tietyt muodolliset kriteerit euroopanlaajuisen kansalaisaloitteen ohjeistuksen mukaan. Lomakkeissa tulee näkyä kaikki tarvittava tieto esitetystä aloitteesta.

Meidän siis pitää käyttää ECI:n “addressijärjestelmää.” Tosin tarkkaan ottaen tämä euroopanlaajuinen kansalaisaloite on enemmän kuin pelkkä addressi. Ks. lisää kohdassa  “Mikä on EU:n laajuinen kansalaisaloite?”

Saadaksesi lisätietoa, vieraile osoitteessa:

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/how-it-works

This post is also available in: tanska, hollanti, englanti, ranska, saksa, italia, espanja, bulgaria, tsekki, kreikka, unkari, Luxemburgia, puola, portugali, romania, slaavi, sloveeni, ruotsi

Kuinka monta allekirjoitusta tarvitaan?

Lyhyt vastaus on 1 000 000 (yksi miljoona) allekirjoitusta. Se on kuitenkin todellisuudessa vähän monimutkaisempaa. Emme voi esimerkiksi kerätä miljoona allekirjoitusta pelkästään yhdestä valtiosta, vaan meidän pitää kerätä vähimmäismäärä allekirjoituksia vähintään seitsemästä (7) eri jäsenvaltiosta (jokaisella jäsenvaltiolla on omat vähimmäisvaatimuksensa tarvittavien allekirjoitusten määrästä). Näitä seitsemää jäsenvaltiota ei tarvitse määritellä etukäteen.

eci-how-many-signatures

TÄRKEÄÄ: Myös ne allekirjoitukset, jotka on kerätty maissa, joissa ei saavuteta tarvittavaa allekirjoitusten vähimmäistasoa, lasketaan osaksi miljoonan allekirjoituksen yhteistä pottia.

Saadaksesi lisätietoa, vieraile osoitteessa:  http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/how-it-works/collection

This post is also available in: tanska, hollanti, englanti, ranska, saksa, italia, espanja, bulgaria, tsekki, kreikka, unkari, Luxemburgia, puola, portugali, romania, slaavi, sloveeni, ruotsi

Mitä tapahtuu kun miljoona allekirjoitusta on kasassa?

Tarvittavat määrät allekirjoituksia kerännyt kansalaisaloite toimitetaan komissiolle. Tätä seuraavien kolmen kuukauden aikana tapahtuu seuraavaa:

  • Komission edustajat tapaavat kampanjan järjestäjät, jotta nämä voivat selittää yksityiskohtaisesti mistä asioista aloitteessa on kyse.
  • Järjestäjillä on mahdollisuus esittää aloitteensa julkisesti Euroopan parlamentissa.
  • Tarkasteltuaan aloitetta huolella, komissio valmistelee muodollisen lausunnon, jossa se esittää, mitä toimenpiteitä se esittää tehtäväksi – jos mitään – ja mistä syistä.

Tämä vastaus, joka tulee lausunnon muodossa, implementoidaan komissaarien kollegion toimesta, ja julkaistaan kaikilla EU:n virallisilla kielillä. Tietyissä tapauksissa komissio voi esittää ns. alustavan mielipiteen ja ehdottaa lisäselvityksiä tehtäväksi, joiden perusteella vasta lopullinen päätös tehdään.

Jos komissio päättää esittää lainsäädännöllistä muutosta vastauksena kansalaisaloitteelle, tavanomainen lainsäädännöllinen prosessi lähtee käyntiin. Komissio tekee lakiehdotuksen, jonka se esittää lakia säätäville elimille (Euroopan parlamentille ja Eurooppa-neuvostolle, tai joissain tapauksissa vain neuvostolle), joiden täytyy puolestaan ehdotus hyväksyä, jotta siitä tulee laki.

Lisää tietoa saat julkaisusta “Mistä on kysymys? – kansalaisaloitteen perusteet.”

This post is also available in: tanska, hollanti, englanti, ranska, saksa, italia, espanja, bulgaria, tsekki, kreikka, unkari, Luxemburgia, puola, portugali, romania, slaavi, sloveeni, ruotsi

Kuinka voin olla avuksi kampanjalle?

Koska meidän täytyy tavoittaa ihmiset mahdollisimman laajasti, kampanjaa johdetaan pääasiassa kansalliselta tasolta käsin. Joten paras tapa lähteä mukaan (heti kun olet saanut lähipiirisi allekirjoittamaan aloitteen) on ottaa yhteyttä paikallisen tason tai kansallisen tason perustuloa ajaviin organisaatioihin.

Löydät listan jokaisen maan kontaktitiedoista päästäksesi mukaan kansallisen tason kampanjaan.

Jos haluat erityisesti toimia Euroopan laajuisesti, ota meihin yhteyttä vapaamuotoisesti ja kerro miten haluat olla avuksi!

Nimien keräämiseksi voit a) ohjata ihmisiä näille nettisivuille tai b) ladata ja tulostaa virallisen paperisen allekirjoituslomakkeen (ECI-UBI).

This post is also available in: tanska, hollanti, englanti, ranska, saksa, italia, espanja, bulgaria, tsekki, kreikka, unkari, Luxemburgia, puola, portugali, romania, slaavi, sloveeni, ruotsi

Voinko tukea omalta osaltani myös kansallista perustuloa?

Ehdottomasti! Voit osoittaa kannatuksesi perustulolle monella tavalla, kuten esim. Suomessa, missä on lanseerattu oma kansalaisaloite.

EU:han ei voi ottaa perustuloa käyttöön Euroopan laajuisesti ilman paikallistason toimia, johtuen sen perussopimuksista. Prosessi perustulon käyttöönotosta täytyy käynnistää joka maassa erikseen, jonka jälkeen komissio voi auttaa jäsenmaita tekemään yhteistyötä ja harmonisoimaan perustulopolitiikkaansa muiden jäsenmaiden kanssa.

Löydät täältä kartan kaikista Euroopassa toimivista organisaatioista ja verkostoista, jotka tukevat perustuloa tavalla tai toisella: http://basicincome2013.eu/ubi/european-map-of-basic-income-groups/

Euroopanlaajuinen kansalaisaloite nojaa näiden paikallisten ja kansallisten ryhmien mobilisointiin. Paikallisjärjestöjen tehtävä on edistää perustuloa, kasvattaa perustulotietoisuutta ja kerätä allekirjoituksia.

This post is also available in: tanska, hollanti, englanti, ranska, saksa, italia, espanja, bulgaria, tsekki, kreikka, unkari, Luxemburgia, puola, portugali, romania, slaavi, sloveeni, ruotsi

Minkälainen tarve Euroopassa on perustulolle?

On käynyt päivänselväksi, että EU-maissa tehdyillä taloudellisilla ja sosiaalipoliittisilla päätöksillä on ollut negatiivinen vaikutus monien eurooppalaisten elämään.

Niiden tuloksena on valitettavan harvoin ihmiselämällä suotuinen           ympäristö. Sen sijaan ne usein ajavat ihmiset tilanteeseen, jossa heillä             on hyvin vähän sananvaltaa omasta elämästään.

Huolimatta lukuisista ratkaisuista, päätöksistä ja yrityksistä parantaa kansalaistensa elämää ja työllistymistä joita kansalliset ja eurooppalaiset päättäjät ovat vuosien saatossa esittäneet, kasvava määrä ihmisiä joutuu kohtaamaan jokapäiväisessä elämässään merkittäviä rahallisia rajoituksia sekä kasvavan tunteen siitä, että heidän henkilökohtaiset ja ammatilliset ponnistuksensa eivät johda mihinkään.

Meidän eurooppalainen kansalaisaloite (tavoitteenaan vastikkeeton perustulo jokaiselle yksilölle) pyrkii vapauttamaan ihmiset osallistumaan ja työskentelemään yhteisten tavoitteiden hyväksi, kuten ne perustuslaissa ja YK:n ihmisoikeuksien julistuksessa on määritetty.

This post is also available in: tanska, hollanti, englanti, ranska, saksa, italia, espanja, bulgaria, tsekki, kreikka, unkari, Luxemburgia, puola, portugali, romania, slaavi, sloveeni, ruotsi

Random Frequently Asked Question in random language
Wie kan dit intiatief ondertekenen?
Volgens de officiële website van de EU commissie voor het Europees Burgerinitiatief kunnen: Alle EU-burgers…

See the entire answer

Sign Initiative!