Κείμενο πρωτοβουλίας

Τίτλος:
Χωρίς Όρους Βασικό Εισόδημα – Ερευνώντας έναν δρόμο προς την χειραφέτηση της πρόνοιας στην Ε.Ε.

Αντικείμενο:
Ζητάμε από την Επιτροπή, να στηρίξει την συνεργασία ανάμεσα στα κράτη μέλη (σύμφωνα με το άρθρο 156 TFEU) στοχεύοντας στην διερεύνηση του Χωρίς Όρους Βασικού Εισοδήματος σαν εργαλείο για την βελτίωση των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης.

Βασικοί στόχοι:
Μακροπρόθεσμα, ο στόχος είναι να προσφέρουμε σε κάθε κάτοικο της Ε.Ε. το χωρίς όρους δικαίωμα ως άτομο να έχει καλυμμένες τις βασικές του υλικές ανάγκες για να εξασφαλίζει μια ζωή με αξιοπρέπεια, όπως ορίζεται από τις συνθήκες της Ε.Ε. και να ενεργοποιήσουμε την χειραφέτηση στην κοινωνία υποστηριζόμενη από το Βασικό Εισόδημα. Βραχυπρόθεσμα, πρέπει να προωθηθούν από την Ε.Ε. πρωτοβουλίες όπως «πιλοτικές μελέτες» (άρθρο 156 TFEU) και εξέταση διαφορετικών μοντέλων του Βασικού Εισοδήματος (απόφαση EP 2010/2039(INI) §44) .

Αυτή η θέση είναι επίσης διαθέσιμο σε: Δανεζικα, Ολλανδικα, Αγγλικα, Γαλλικα, Γερμανικα, Ιταλικα, Ισπανικα, Βουλγαρικα, Τσεχικη, Φινλανδικη, Ουγγρικα, Λουξεμβούργο, Πολωνικα, Πορτογαλικα, Ρουμανικα, Σλαβικη, Σλοβενικα, Σουηδικη

Random Frequently Asked Question in random language
Hvem kan underskrive initiativet?
Ifølge Kommissionens hjemmeside: "Alle EU-borgere (statsborgere i en medlemsstat), som er gamle nok til at…

See the entire answer

Sign Initiative!