Υπογραφή Πρωτοβουλίας

Είστε έτοιμοι να υπογράψετε την επίσημη Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία  Πολιτών (ECI) στο σύστημα Συλλογής υπογραφών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έναν ασφαλή χώρο όπου τα δεδομένα επεξεργάζονται αποκλειστικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες και να θυμάστε: επιτρέπεται να υπογράψετε μόνο μία φορά.

  • Αν υπογράψετε στο διαδίκτυο, μην υπογράψετε σε χαρτί!
  • Αν υπογράψατε σε χαρτί:  αμέσως φύγετε από την σελίδα εδώ!
  • Αντιγράψτε και επικολλήστε την τελευταία σελίδα της φόρμας σε ένα email προς τον εαυτό σας, για να το κρατήσετε, όπως δείχνει η παρακάτω εικόνα. Δεν υπάρχει επιβεβαίωση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή!


id-support

 

Όσοι δεν είστε σίγουροι για την ασφάλεια της σελίδας αυτής μπορείτε να πάτε απευθείας στην

 https://ec.europa.eu/citizens-initiative/REQ-ECI-2012-000028/public/index.do?lang=el

 

Αυτή η θέση είναι επίσης διαθέσιμο σε: Δανεζικα, Ολλανδικα, Αγγλικα, Γαλλικα, Γερμανικα, Ιταλικα, Ισπανικα, Βουλγαρικα, Τσεχικη, Φινλανδικη, Ουγγρικα, Λουξεμβούργο, Πολωνικα, Πορτογαλικα, Ρουμανικα, Σλαβικη, Σλοβενικα, Σουηδικη