Tekst til initiativet

Titel:
Ubetinget basisindkomst (UBI) – udforskning af en vej til frigørende velfærdsvilkår i EU

Emne:
At bede Kommissionen om at fremme samarbejdet mellem medlemsstaterne (i henhold til artikel 156 i TEUF), idet der tages sigte på at udforske UBI som et redskab til at forbedre de respektive staters sociale sikringsordninger.

Vigtigste målsætninger:
I det lange løb er målet at tilbyde enhver borger i EU en ubetinget ret til som individ at få sine materielle behov opfyldt for at sikre et værdigt liv som angivet i EU-traktaterne og at styrke deltagelse i samfundet gennem indførelse af UBI. På kort sigt bør initiativer såsom “pilot-studier” (artikel 156 i TEUF) og undersøgelse af forskellige modeller af UBI (EP beslutning 2010/2039 (INI) § 44) fremmes af EU.

De bestemmelser i traktaterne, som initiativtagerne anser for relevante:
(TEU Art. 2 +3; TEUF Art. 5+156, charter om grundlæggende rettigheder Art. 1 +2, 5+6, 15, 21, 34)

Full Annx ECIforUBIDanishVersion (2)

Denne tekst kan også læses på: Dutch, English, French, German, Italian, Spanish, Bulgarian, Czech, Finnish, Greek, Hungarian, Luxembourgs, Polish, Portuguese, Portugal, Romanian, Slovak, Slovenian, Swedish

Random Frequently Asked Question in random language
Warum nicht direkt die Einführung eines Bedingungslosen Grundeinkommens einfordern?
Hauptsächlich deshalb, weil dies aufgrund der aktuellen allgemeinen Rechtslage in der EU und der besonderen…

See the entire answer

Sign Initiative!