Ofte stillede spørgsmål

Dette er siden for de ofte stillede spørgmål. Klik på spørgsmålene for at se svarene.

Hvorfor et initiativ til fordel for basisindkomst?

I mange lande har forskere, aktivister og sommetider politikere arbejdet i årtier for at skabe opmærksomhed på behovet for en ubetinget basisindkomst, uden den helt store succes må man desværre indrømme, i hvert fald ikke på det politiske plan. Det betyder dog ikke, at idéen om basisindkomst ikke er ved at brede sig over hele jorden – tværtimod.

I erkendelse heraf har vi taget dette intiativ i et forsøg på at forene vore kræfter på europæisk niveau.

Denne tekst kan også læses på: Dutch, English, French, German, Italian, Spanish, Bulgarian, Czech, Finnish, Greek, Hungarian, Luxembourgs, Polish, Portuguese, Portugal, Romanian, Slovak, Slovenian, Swedish

Hvad er det europæiske borgerinitiativ?

Det europæiske borgerinitiativ (ECI) er en af de største fornyelser i Lissabontraktaten, skabt med det formål at forbedre det direkte demokrati i EU. Loven om EU-initiativer åbner op for, at en million EU-borgere, som er borgere i mindst en fjerdel af medlemsstaterne, kan anmode EU-Kommissionen direkte om at fremsætte et lovforslag inden for et område, hvor medlemsstaterne har givet EU magtbeføjelser.

For mere information se: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome

Denne tekst kan også læses på: Dutch, English, French, German, Italian, Spanish, Bulgarian, Czech, Finnish, Greek, Hungarian, Luxembourgs, Polish, Portuguese, Portugal, Romanian, Slovak, Slovenian, Swedish

Hvem kan underskrive initiativet?

Ifølge Kommissionens hjemmeside: “Alle EU-borgere (statsborgere i en medlemsstat), som er gamle nok til at stemme til EU-Parlamentet (18 år, undtagen Østrig, hvor stemmeretsalderen er 16) kan underskrive borgerinitiativet.

Med andre ord, hvis du er amerikaner eller schweizer, kan du ikke underskrive vores initiativ.

Denne tekst kan også læses på: Dutch, English, French, German, Italian, Spanish, Bulgarian, Czech, Finnish, Greek, Hungarian, Luxembourgs, Polish, Portuguese, Portugal, Romanian, Slovak, Slovenian, Swedish

Hvorfor kan jeg ikke stemme nu?

Det online stemmeafgivelsessystem, som stilles til rådighed af EU-Kommissionen, skal overholde meget nøje sikkerhedsforskrifter og regler for beskyttelse af privatlivet. Det tager omkring en måneds tid for Kommissionen at etablere og godkende vores system, før vi kan begynde at samle underskrifter. Som følge heraf er det ikke muligt at underskrive endnu.

Hvis du ønsker at blive orienteret, når det bliver muligt, kan du følge os på Facebook, Twitter eller abonnere på vores nyhedsbrev, så vi kan sende dig besked, lige så snart det er muligt at støtte initiativet.

Denne tekst kan også læses på: Dutch, English, French, German, Italian, Spanish, Bulgarian, Czech, Finnish, Greek, Hungarian, Luxembourgs, Polish, Portuguese, Portugal, Romanian, Slovak, Slovenian, Swedish

Hvor og hvordan kan jeg underskrive?

Der vil blive linket til underskriftsformularen fra denne her hjemmeside. Papirformularer vil også kunne downloades fra denne hjemmeside. Endnu engang opfordrer vi til, at man tilmelder sig nyhedsbrevet for at kunne blive informeret, når det er tid til handling.

Bemærk venligst, at det ikke er muligt at underskrive på papir, hvis man allerede har underskrevet online (og omvendt). Det er faktisk ifølge EU-reglerne således, at to underskrifter fra den samme person gør begge underskrifter ugyldige.

 

Denne tekst kan også læses på: Dutch, English, French, German, Italian, Spanish, Bulgarian, Czech, Finnish, Greek, Hungarian, Luxembourgs, Polish, Portuguese, Portugal, Romanian, Slovak, Slovenian, Swedish

Hvem står bag initiativet?

For øjeblikket er vi 15 lande (Belgien, Danmark, Frankrig, , Grækenland, Holland, Irland, Italien, Luxembourg, Polen, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Tyskland, Østrig) i “The Working European Citizens’ Committee”. Dertil kommer, at en række personer fra andre lande allerede har vist interesse for at støtte ECI for UBI (fx Portugal, Finland, Ungarn). Borgere i hver af de 27 EU-lande kan, og bør, deltage. Alle, som er i kontakt med borgere i de øvrige lande, bør informere dem og forklare, på hvilken måde de kan hjælpe til med at skaffe en million underskrifter.

Da ECI-regulativerne kun tillader syv deltagere i den officielle borgerkomité, blev følgende personer ved konsensus udpeget til arbejdsgruppen:

  • Organisator: Klaus Sambor (Østrig)
  • Substitut: Ronald Blaschke (Tyskland)
  • Stanislas Jourdan (Frankrig)
  • Olympios Raptis (Grækenland)
  • Annie Miller (UK)
  • Sepp Kusstatscher (Italien)
  • Branko Gerlic (Slovenien)

Initiativet støttes også af et netværk af frivillige borgere og nationale eller lokale organisationer, som ønsker at udbrede kendskabet til ubetinget basisindkomst i deres respektive lande. På dette kort kan man se deres geografiske placering.

Denne tekst kan også læses på: Dutch, English, French, German, Italian, Spanish, Bulgarian, Czech, Finnish, Greek, Hungarian, Luxembourgs, Polish, Portuguese, Portugal, Romanian, Slovak, Slovenian, Swedish

Hvordan blev initiativet til?

Den ovenfor nævnte arbejdsgruppe blev dannet efter en række europæiske møder til fordel for ubetinget basisindkomst. På et møde i Wien (2011) blev der enighed om at forberede et europæisk borgerinitiativ for ubetinget basisindkomst.

På MEP Gerald Häfners invitation mødtes 50 mennesker i EU-Parlamentet i Bruxelles for at diskutere og blev enige om en fælles tekst, som kunne videregives til EU-Kommissionen. Et nyt møde blev siden organiseret i Paris i juli, og det første udkast til en tekst blev derefter sendt til EU-Kommissionen.

Dette forslag blev afvist af EU-Kommissionen med den forklaring, at emnet “tydeligvis faldt uden for rammerne af Kommissionens magtbeføjelser til at foreslå en retsakt for unionen med det formål at implementere trakaterne”.
Efter afslaget mødtes gruppen igen i Ottobrunn i nærheden af München (Tyskland) og besluttede at arbejde på et revideret forslag. Efter et nyt møde i Firenze (Italien) indgav gruppen et nyt ECI, det som til sidst blev accepteret af EU-Kommissionen.

Denne tekst kan også læses på: Dutch, English, French, German, Italian, Spanish, Bulgarian, Czech, Finnish, Greek, Hungarian, Luxembourgs, Polish, Portuguese, Portugal, Romanian, Slovak, Slovenian, Swedish

Hvad er ubetinget basisindkomst?

Initiativtagerne til nærværende forslag, som har til hensigt at undersøge mulighederne for at indføre en europæisk basisindkomst, understreger, at UBI ikke erstatter velfærdsstaten, men snarere udvider og forvandler den fra en kompensatorisk til en frigørende velfærdsstat.

Den frigørende, ubetingede basisindkomst er defineret ved følgende fire kriterier: universel, individuel, ubetinget og høj nok til at sikre en værdig eksistens og deltagelse i samfundslivet.

Universel: I princippet vil enhver person, uafhængig af alder, afstamning, bopæl, erhverv m.v. være berettiget til at modtage denne ydelse. Derfor gør vi krav på en garanteret, ubetinget basisindkomst omfattende hele Europa.

Individuel: Alle kvinder, mænd og børn har ret til en basisindkomst på individuel basis, men afgjort ikke på basis af par- eller husstandsstatus. Den ubetingede basisindkomst skal være uafhængig af følgende forhold: ægteskabelig status, samlivstatus, husstandsforhold samt indkomst eller formue fra andre medlemmer i husstanden eller familiemedlemmer. Det er den eneste måde at sikre privatlivets fred og forhindre kontrol over andre personer. Det gør det muligt for enkeltpersoner at træffe deres egne beslutninger.

Ubetinget: Vi betragter basisindkomst som en menneskeret, som ikke må afhænge af nogen forhåndsbetingelser som fx en forpligtelse til at tage lønnet beskæftigelse, at blive involveret i samfundstjeneste, eller til at opføre sig i overensstemmelse med de traditionelle kønsroller. Den vil heller ikke være betinget af indkomst, opsparing eller ejendom.

Høj nok: Beløbet bør give mulighed for en anstændig levestandard, som opfylder samfundets sociale og kulturelle normer i det pågældende land. Det skal forhindre materiel fattigdom og give mulighed for at deltage i samfundet. Det betyder, at nettoindkomsten som minimum skal være på fattigdomsgrænsen i henhold til EU-standarder, hvilket svarer til 60 % af den såkaldte nationale medianindkomst. Især i lande, hvor flertallet har lave indkomster, og hvor medianindkomsten derfor er lav, bør en alternativ reference (fx en kurv af varer) anvendes til at bestemme størrelsen af ​ basisindkomsten, for at garantere et liv i værdighed, materiel tryghed og en fuld deltagelse i samfundet.

Denne tekst kan også læses på: Dutch, English, French, German, Italian, Spanish, Bulgarian, Czech, Finnish, Greek, Hungarian, Luxembourgs, Polish, Portuguese, Portugal, Romanian, Slovak, Slovenian, Swedish

Hvor højt skal beløbet for UBI være ifølge initiativet?

I henhold til de ovennævnte kriterier blev det af arbejdsgruppen vurderet, at niveauet for ubetinget basisindkomst “som minimum skal være på fattigdomsgrænsen i henhold til EU-standarder, hvilket svarer til 60 % af den såkaldte nationale medianindkomst.”

Dette niveau skal imidlertid snarere forstås som et pejlemærke end som et krav. I realiteten anmoder initiativet kun EU-Kommissionen om at motivere et forslag om UBI i Den Europæiske Union, fortrinsvis gennem grundige forundersøgelser med henblik på en tilbundsgående undersøgelse af forslaget. Med andre ord, spørgsmålet om beløbsstørrelsen for UBI er åbent for en demokratisk debat – på samme måde som selve idéen om UBI er det!

Denne tekst kan også læses på: Dutch, English, French, German, Italian, Spanish, Bulgarian, Czech, Finnish, Greek, Hungarian, Luxembourgs, Polish, Portuguese, Portugal, Romanian, Slovak, Slovenian, Swedish

Hvorfor ikke anmode direkte om indførelse af UBI?

Mest fordi det, grundet tingenes tilstand i EU og ECI-regulativerne, ikke var muligt. Da socialpolitikken stadig hører under de enkelte medlemsstaters ansvarsområde, har EU-institutionerne ikke magt til at regulere på dette område. Dog, i henhold til EU-traktaterne “fremmer Kommissionen samarbejdet mellem medlemsstaterne og letter samordningen af deres indsats på samtlige områder inden for social- og arbejdsmarkedspolitikken, der er omfattet af dette kapitel, navnlig i spørgsmål vedrørende beskæftigelse, arbejdsretten og arbejdsvilkår, den almindelige og videregående faglige uddannelse, social sikring, forebyggelse af arbejdsulykker og erhvervssygdomme, sundhedsforskrifter for arbejde, organisationsretten og retten til kollektive forhandlinger mellem arbejdsgivere og arbejdstagere.”

Det, vi med vores initiativ anmoder Kommissionen om, er at gøre alt, hvad der står i dens magt for at undersøge, hvordan basisindkomst kan implementeres i Den Europæiske Union. Vil det indebære en udvidet finansiel harmonisering af medlemsstaterne? Hvad med social- og arbejdsrettighederne? Hvordan kan basisindkomst integreres i det nuværende velfærdssystem? En bred vifte af forskellige scenarier bør naturligvis undersøges.

Denne tekst kan også læses på: Dutch, English, French, German, Italian, Spanish, Bulgarian, Czech, Finnish, Greek, Hungarian, Luxembourgs, Polish, Portuguese, Portugal, Romanian, Slovak, Slovenian, Swedish

Vi ved allerede nu, at basisindkomst er realistisk. Hvorfor så bede om nye undersøgelser?

Dette initiativ handler ikke blot om realitetsundersøgelser, men om at indlemme UBI i EU-institutionernes eksisterende dagsorden. Uanset hvor relevant idéen om UBI er, må man erkende, at endnu har intet europæisk land indført den. Derfor kan EU-Kommissionen dårligt tænkes at harmonisere eller opfordre til samarbejde omkring noget, der endnu ikke eksisterer noget sted i EU.

Alt i alt handler initiativet om at øge opmærksomheden på basisindkomst på internationalt såvel som nationalt og lokalt plan. Vi er af den opfattelse, at udfordringen med at samle en million underskrifter vil opmuntre folk fra alle lande til at organisere en storstilet kampagne, som i sidste ende vil overbevise flere om vigtigheden af idéen om basisindkomst i, hvad der er hårde krisetider for mange mennesker.

Denne tekst kan også læses på: Dutch, English, French, German, Italian, Spanish, Bulgarian, Czech, Finnish, Greek, Hungarian, Luxembourgs, Polish, Portuguese, Portugal, Romanian, Slovak, Slovenian, Swedish

Hvorfor ikke bruge en petitionshjemmeside som Avaaz?

For at kunne samle støttetilkendegivelser (underskrifter) er vi nødt til at anvende specifikke formularer, som er i overensstemmelse med de modeller for støttetilkendegivelser, som ECI foreskriver, og som inkluderer al nødvendig information vedrørende initiativet.

For at sige det ligeud, vi er nødt til at anvende ECI’s petitionssystem.
Det europæiske borgerinitiativ er mere end blot en petition. For nærmere information se spørgsmålet: Hvad er det europæiske borgerinitiativ?

Denne tekst kan også læses på: Dutch, English, French, German, Italian, Spanish, Bulgarian, Czech, Finnish, Greek, Hungarian, Luxembourgs, Polish, Portuguese, Portugal, Romanian, Slovak, Slovenian, Swedish

Hvor mange underskrifter har vi brug for?

Det korte svar er 1.000.000 (en million). Det er dog lidt mere kompliceret end som så. Vi kan for eksempel ikke blot samle en million underskrifter fra en enkelt medlemsstat. I stedet skal vi samle et minimumsantal af underskrifter fra mindst syv forskellige medlemsstater (hver medlemsstat har sit eget minimumsantal af krævede stemmer). Disse syv medlemsstater behøver ikke være specificeret på forhånd.
eci-how-many-signatures
VIGTIGT: Underskrifter fra medlemsstater, som ikke har nået deres minimum, tæller stadig med i det samlede regnskab.
For mere information besøg venligst:
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/how-it-works/collection

Denne tekst kan også læses på: Dutch, English, French, German, Italian, Spanish, Bulgarian, Czech, Finnish, Greek, Hungarian, Luxembourgs, Polish, Portuguese, Portugal, Romanian, Slovak, Slovenian, Swedish

Hvad sker der, hvis vi opnår en million underskrifter?

Inden for tre måneder efter at Kommissionen har fået indgivet et borgerinitiativ, som har opnået et tilstrækkeligt antal støttetilkendegivelser:

  • mødes Kommissionens repræsentanter med initiativtagerne, så de kan redegøre for de spørgsmål, der rejses i initiativet;
  • får initiativtagerne mulighed for at fremlægge initiativet ved en offentlig høring i Europa-Parlamentet;
  • vedtager Kommissionen et officielt svar, hvori den anfører, hvilke eventuelle foranstaltninger den agter at træffe på grundlag af borgerinitiativet, og hvilke grunde den har til at træffe eller ikke at træffe foranstaltninger.

Svaret gives i form af en meddelelse, som Kommissionen vedtager og offentliggør på alle officielle EU-sprog.
I visse tilfælde kan Kommissionen nøjes med at komme med en foreløbig udtalelse, hvis det kræver yderligere undersøgelser at nå frem til en endelig afgørelse.
Et initiativ forpligter ikke Kommissionen til at foreslå lovgivning. Hvis Kommissionen beslutter at fremsætte et forslag til lovgivning på grundlag af borgerinitiativet, forelægger den forslaget for de lovgivende institutioner (som regel Europa-Parlamentet og Rådet, men i nogle tilfælde kun Rådet). Hvis forslaget vedtages, bliver det til lovgivning.

Denne tekst kan også læses på: Dutch, English, French, German, Italian, Spanish, Bulgarian, Czech, Finnish, Greek, Hungarian, Luxembourgs, Polish, Portuguese, Portugal, Romanian, Slovak, Slovenian, Swedish

Hvordan kan jeg hjælpe til med at samle underskrifter?

Da vi er nødt til at nå bredt ud, vil kampagnen for det meste skulle gennemføres på nationalt plan. Derfor er det bedste, man kan gøre (efter at have anmodet ens nærmeste om at underskrive), at henvende sig til de lokale eller nationale organisationer, som aktivt arbejder for basisindkomst.

Her kan du finde kontaktoplysninger for de enkelte lande, hvis du ønsker at deltage i den nationale kampagne.
For at samle underskrifter kan du enten henvise folk til denne her hjemmeside eller downloade ECI-UBI formularen.

Denne tekst kan også læses på: Dutch, English, French, German, Italian, Spanish, Bulgarian, Czech, Finnish, Greek, Hungarian, Luxembourgs, Polish, Portuguese, Portugal, Romanian, Slovak, Slovenian, Swedish

Kan jeg også tilkendegive min støtte til en national basisindkomst?

Absolut. Giv endelig din støtte til en national basisindkomst som i Finland, hvor de har startet et borgerinitiativ.

På grund af traktaterne kan EU i realiteten ikke implementere UBI, så det må starte i hvert enkelt land, hvorefter Kommissionen kan hjælpe landene til at samarbejde og harmonisere deres forskellige basisindkomst-initiativer.

På det her kort kan du finde alle de europæiske organisationer og netværker, som arbejder for at fremme eller er tilknyttet UBI.
ECI’en er desuden afhængig af, at disse lokale og nationale grupper bliver mobiliseret til at agitere, skabe opmærksomhed og samle underskrifter.

Denne tekst kan også læses på: Dutch, English, French, German, Italian, Spanish, Bulgarian, Czech, Finnish, Greek, Hungarian, Luxembourgs, Polish, Portuguese, Portugal, Romanian, Slovak, Slovenian, Swedish

Hvorfor er der behov for en ubetinget basisindkomst i Europa?

Vi ser i dag afgørende beviser på, at den økonomiske og sociale politik i EU-landene har en ødelæggende virkning på mange europæeres liv.

Snarere end at skabe gunstige betingelser for den enkeltes liv fører denne politik ofte til en situation, i hvilken de berørte mennesker har en følelse af meget lidt kontrol over deres eget liv.
Til trods for de mange forskellige tiltag og forholdsregler, der af skiftende regeringer er iværksat på nationalt og europæisk plan for at forbedre livs- og arbejdsbetingelserne for befolkningerne, er et voksende antal mennesker konfronteret med en dagligdag fuld af økonomiske begrænsninger og et svindende håb om at få anerkendelse for deres personlige og professionelle anstrengelser.
Med det formål at implementere en ubetinget basisindkomst for hvert enkelt individ igangsætter vores borgerinitiativ en bevægelse i retning af frihed, idet det giver alle borgere mulighed for at deltage i arbejdet for at nå de fælles mål, som er formuleret i EU-traktaterne og chartret om menneskerettigheder.

Denne tekst kan også læses på: Dutch, English, French, German, Italian, Spanish, Bulgarian, Czech, Finnish, Greek, Hungarian, Luxembourgs, Polish, Portuguese, Portugal, Romanian, Slovak, Slovenian, Swedish

Random Frequently Asked Question in random language
Nous savons déjà que le revenu de base est faisable. Pourquoi demander de nouvelles études?
Le but n'est pas seulement d'obtenir de l'UE des études sérieuses sur le revenu de…

See the entire answer

Sign Initiative!