Text podnětu

Název:
Bezpodmínečný základní příjem (BZP) – prozkoumání cesty k emancipačním podmínkám sociálního zabezpečení v EU

Téma:
Žádost ke komisi o podporu spolupráce mezi členskými státy (podle čl. 156 ZFEU) s ohledem na prozkoumání Bezpodmínečného základního příjmu (BZP) jako nástroje na zlepšení jejich současných systémů sociálního zabezpečení.

Hlavní cíle:
Z dlouhodobého hlediska je cílem garantovat všem občanům EU bezpodmínečné, individuální právo na uspokojení jejich materiálních potřeb k vedení důstojného života, jak se uvádí ve smlouvách Evropské Unie, a posílit jejich společenskou účast zavedením bezpodmínečného základního příjmu. Z krátkodobého hlediska jde o to, aby Evropská Unie podpořila iniciativy jako např. “pilotní studie” (čl.156 SFEU) a vyzkoušení různých modelů BZP (EP-rezoluce 2010/2039 (INI)§44).
Ustanovení Smluv považovaná za relevantní pro navrhovaná opatření:
SMLOUVA O EVROPSKÉ UNII (SEU) čl. 2+3; SMLOUVA O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE (SFEU) čl. 5+156; Charta zá

This post is also available in: Danish, Dutch, English, French, German, Italian, Spanish, Bulgarian, Finnish, Greek, Hungarian, Lucembursko, Polish, Portuguese, Portugal, Romanian, Slovak, Slovenian, Swedish

Random Frequently Asked Question in random language
Защо не поискаме незабавно прилагане на Безусловен Базов Доход?
Главно защото това беше невъзможно, имайки предвид настоящата ситуация в ЕС и съществуващите регулации за…

See the entire answer

Sign Initiative!