European Citizens' Initiative for an Unconditional Basic Income
Европейска Гражданска Инициатива за Безусловен Базов Доход
Застанете зад Базовия Доход като Човешко Право
Vote Here!  
 
Home Initiative Who we are Statistics Press Center Contact
 
Join us
 
 
 
  Please sign our new petition
 
at Avaaz
  The collection of signatures for the ECI closed 2014-01-14 at 23:59:59.
Over 285.000 EU citizens have signed this Initiative and we would like to thank you for your support!
This has been an amazing experience for us and hundreds of basic income activists all over Europe involved in making this happen!
You can find the full statement to the press on the closing of this ECI here: http://basicincome2013.eu/en/press-15012014.htm
 

Какво е Безусловен Базов Доход?

 
Инициаторите на настоящата инициатива, която цели изучаване целесъобразността на Европейска Схема за Базов Доход, подчертават, че Безусловният Базов Доход не заменя социалната държава, но допълва и трансформира същата тази държава от компенсаторна в еманципирана социална държава.

Еманципацията на Безусловния Базов Доход се определя от следните четири критерия: универсален, индивидуален, безусловен, достатъчно висок, за да се осигури достойно съществуване и участие в обществото.

Learn more
 
 
 
 
 
What is our Goal?

На 14. януари 2013г., Европейската комисия прие нашата Европейска Гражданска Инициатива, с което започна едногодишна кампания, включваща всички страни от Европейския съюз.

До 14. януари 2014г., трябва да достигнем до 500 милиона граждани в Европейския съюз и да съберем 1 милион подписа в израз на подкрепа с минимум квота от поне 7 страни-членки. Вече 15 страни-членки участват в инициативата.

Ако съберем един милион подписа в израз на подкрепа за Базовия Доход от 500-те милиона жители на Европейския съюз, Европейската комисия ще трябва да проучи внимателно нашата инициатива и да организира публично изслушване в Европейския парламент.
 
 
  Official text of the initiative

Title:
Unconditional Basic Income (UBI) – Exploring a pathway towards emancipatory welfare conditions in the EU

Subject matter:
Asking the Commission, to encourage cooperation between the Member States (according to Art 156 TFEU) aiming to explore the Unconditional Basic Income (UBI) as a tool to improve their respective social security systems.

Main objectives:
In the long run the objective is to offer to each person in the EU the unconditional right as an individual, to having his/her material needs met to ensure a life of dignity as stated by the EU treaties, and to empower participation in society supported by the introduction of the UBI. In the short term, initiatives such as “pilot-studies” (Art 156 TFEU) and examination of different models of UBI (EP resolution 2010/2039(INI) §44) should be promoted by the EU.

Provisions of the Treaties considered relevant by the organisers:
TEU Art. 2+3; TFEU Art. 5+156, Charter of Fundamental Rights Art. 1+2, 5+6, 15, 21, 34

Download the full text:
Full Annex ECI unconditionnal-basic-income
 
 
често задавани въпроси (FAQ)
 
Arrow   Какво е европейската гражданска инициатива?
  Европейската гражданска инициатива (ЕГИ) е една от големите иновации на Договора от Лисабон, целяща да увеличи директната демокрация в Европейския съюз. Инициативата дава възможност на един милион граждани на ЕС, които по народност са поне от една четвърт от страните членки, да апелират директно към Европейската комисия за предложение за законодателен акт в област, превъзложена от страните членки за управление на ниво ЕС. За повече информация, моля посетете: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome
 
Arrow   Защо е нужна инициатива за базовия доход?
  В много страни изследователи, активисти и понякога полици работят от десетилетия за повече осведоменост и съзнание относно нуждата от Безусловен Базов Доход. Трябва да се признае: без особен успех, поне на политическо ниво. Това не означава, че идеята за Базов Доход не се разпространява из целия свят, даже напротив.
 
 
 
Arrow   Кой може да подпише петицията на гражданската инициатива?
  Според интернет страницата на Европейската комисия: „Всички граждани на ЕС (на неговите страни-членки), които имат право да гласуват на изборите за Европейски парламент (18г. освен в Австрия, където възрастта за гласуване е от 16г.) могат да подписват гражданската инициатива.”

С други думи, ако сте американец или швейцарец не може да подпишете петицията на нашата инициатива.
 
Arrow   Къде и как мога да се подпиша?
 
  Формата за подпис ще е достъпна от настоящата интернет страница. Хартиени формуляри също могат да се свалят оттук. Отново ви каним да се абонирате за нашия бюлетин, за да сте информирани кога можете да предприемете действия.

Моля имайте предвид, че не можете да се подпишете на хартиен формуляр, ако вече сте се подписали по интернет (и обратно). Всъщност, според правилата на ЕГИ, два подписа в знак на подкрепа от един и същи човек ще направят и двата формуляра невалидни.

Подпишете по интернет: https://ec.europa.eu/citizens-initiative/REQ-ECI-2012-000028/public/index.do?lang=bg

картък адрес: http://sign.basicincome2013.eu and http://sign.basicincomeinitiative.eu

Хартиени формуляри за България: http://basicincome2013.eu/en/forms.htm
 
Arrow   Кой стои зад инициативата?
 
  В момента ние сме 15 страни (Австрия, Белгия, Дания, Франция, Германия, Гърция, Ирландия, Италия, Люксембург, Холандия, Полша, Румъния, Словакия, Словения, Испания, Обединеното кралство) в “Работния Комитет на Европейските граждани”. Освен това, редица лица от други държави вече са проявили интерес да подкрепят тази ЕГИ за ББД (напр. Португалия, Финландия, Унгария). Гражданите на всяка от 27-те страни-членки могат (и трябва) да участват. Всеки, който има контакт с граждани на други държави, следва да ги информира и да обясни по какъв начин те биха могли да ни помогнат да съберем 1 милион подписа.

Тъй като регламентът на ЕГИ позволява само седем души да бъдат част от официалния граждански комитет, следните лица бяха определени с консенсус сред работната

Организатор: Klaus Sambor (Австрия)
Заместници: Ronald Blaschke (Германия)
Stanislas Jourdan (Франция)
Olympios Raptis (Гърция)
Annie Miller (Обединено кралство)
Sepp Kusstatscher (Италия)
Branko Gerlic (Словения)

Можете да кликнете тук, ако искате да знаете повече за тези лица.
http://basicincome2013.eu/en/who.htm
 
Arrow   Как бе подготвена инициативата?
 
  Работната група, спомената по-горе, се сформира след редица Европейски срещи за Безусловния Базов Доход. На срещата във Виена през 2011г. се реши да бъде подготвена Европейска Гражданска Инициатива за Безусловен Базов Доход.

По покана на члена на Европейския парламент Гералд Хефнер, около 50 души се събраха в Европейския парламент в Брюксел, за да обсъдят и изберат единен текст, който да се подаде в Европейската комисия. Още една среща се организира през месец юли в Париж и първият опит за ЕГИ бе подаден в Европейската комисия.

Това заявление бе отхвърлено от Европейската комисия под претекст, че темата на инициативата излиза „изрично извън правомощията на Комисията да дава предложение за законодателен акт на ЕС за целите на прилагане на договорите на ЕС.“

След това отхвърляне работната група се събра отново в Отобрун край Мюнхен (Германия) и реши да работи върху второ предложение. След срещата във Фиренце (Италия) работната група подаде ново заявление за ЕГИ – което най-сетне бе прието от Европейската комисия.
 
Arrow   Какво е Безусловен Базов Доход?
 
  Инициаторите на настоящата инициатива, която цели изучаване целесъобразността на Европейска Схема за Базов Доход, подчертават, че Безусловният Базов Доход не заменя социалната държава, но допълва и трансформира същата тази държава от компенсаторна в еманципирана социална държава.

Еманципацията на Безусловния Базов Доход се определя от следните четири критерия: универсален, индивидуален, безусловен, достатъчно висок, за да се осигури достойно съществуване и участие в обществото.

Универсален:
По принцип всеки човек, независимо от възраст, произход, местоживеене, професия и т.н. ще има право да получи това разпределение. Затова заявяваме правото си на гарантиран Безусловен Базов Доход за цяла Европа.

Индивидуален:
Всеки мъж, всяка жена, всяко дете имат право на Базов Доход на индивидуална основа и определено не на база на съжителство или на домакинство. Безусловният Базов Доход ще бъде независим от всякакви обстоятелства: семейно положение, съжителство или конфигурация на домакинството, или от доходите или имуществото на други домакинства или членове на семейството. Това е единственият начин да се гарантира неприкосновеността на личния живот и да се предотврати контрола върху други лица. Той дава възможност на хората да взимат собствени решения.

Безусловен:
Ние считаме, че Базовият Доход е човешко право, което не може да зависи от никакви предварителни условия, независим от задължения като платена работа, участие и полагане на общественополезен труд, или поведение в съответствие с традиционните роли на двата пола. Нито ще бъде предмет на доходи, спестявания или имуществени ограничения.

Достатъчно висок:
Сумата следва да осигури приличен стандарт на живот, който да отговаря на обществените социални и културни стандарти в съответната страна. Тя трябва да предотвратява материалната бедност и да дава възможност на индивида да участва в обществото. Това означава, че нетният доход, най-малко трябва да бъде в рамките на прага на бедността, в съответствие със стандартите на ЕС, което съответства на 60% от така наречения национален еквивалентен медианен нетен доход. Особено в страни, където мнозинството има ниски доходи и следователно средният доход е нисък, трябва да се използва алтернативен показател (например потребителската кошница от стоки) при определянето на размера на Базовия Доход, за да се гарантира достоен живот, материална сигурност и пълноценно участие в обществото.
 
Arrow   Каква трябва да бъде сумата на Базовия Доход съгласно Инициативата?
 
  Според гореспоменатите критерии работната група смята, че нивото на ББД трябва, “да бъде минимум на прага на бедността съгласно стандартите на ЕС, което съответства на 60% от т.нар. национален медианен нетен еквивалентен доход.”

Обаче това ниво трябва да се разглежда повече като ориентир, отколкото като изискване. В действителност нашата инициатива само отправя молба до Европейската комисия да създаде предложение за схема на ББД в Европейския съюз, предимно чрез предпроектни изследвания, които да целят проучването на изпълнимостта на такова предложение.

С други думи, въпросът за сумата на ББД остава отворен за демократичните дебати, както и самата идея за ББД!
https://www.grundeinkommen.de/content/uploads/2011/10/11-10-09-mindesteinkommen-grundeinkommen-europa-en.pdf
 
Arrow   Защо не поискаме незабавно прилагане на Безусловен Базов Доход?
 
  Главно защото това беше невъзможно, имайки предвид настоящата ситуация в ЕС и съществуващите регулации за ЕГИ. Тъй като социалните политики са в ръцете на държавите- членки на ЕС, Европейските институции нямат власт да прилагат регулации над тях.

Според Европейските договори обаче, “ Комисията поощрява сътрудничеството между държавите-членки и улеснява координацията на техните действия във всички области на социалната политика в обхвата на настоящата глава, и по- специално в областите, отнасящи се до: заетостта; трудовото право и условията на труд; въвеждащото и надграждащото професионално обучение; социалната сигурност; предотвратяването на трудовите злополуки и професионалните болести; хигиената на труда; правото на синдикално сдружаване и на колективни преговори между работодателите и работниците”.

Това, което ние искаме с нашата инициатива, е Европейската комисия да изпозва своите налични ресурси в изследването как може да бъде приложена схемата за безусловен базов доход в рамките на ЕС. Би ли се наложила по-строга фискална хармонизация на дуржавите- членки? Какво ще се случи със социалните и трудови права? Какво може да се интегрира схемата за базов доход в ЕС при съществуващите социални схеми? Разбира се различни сценарии могат да бъдат изследвани.
 
Arrow   Вече знаем, че Базовият Доход е постижим. Защо искаме нови проучвания?
 
  Тази инициатива не е само, за да се правят проучвания за целесъобразност. Тя е за включването нa ББД в дневния ред на инситуциите на ЕС.

В много страни изследванията показват, че Базовият Доход може да се финансира на национално ниво (вижте литературата на сайта на Световната мрежа за Базов Доход тук). Колкото и приложима да е към настоящия момент идеята за Безусловен Базов Доход в Европа, трябва да имаме предвид факта, че нито една европейска страна не го е приложила на практика. Следователно, ЕК едва ли може да хармонизира или прокара предложение, което все още не съществува никъде в ЕС.

Оттук следва и нуждата сериозно да се обмисли как една Европейска схема за Базов Доход би могла да работи, а ние вярваме, че ако иниституциите на ЕС са в центъра на тези обсъждания, това може само да ускори въвеждането й.

Преди всичко обаче, тази инициатива цели да се увеличи осведомеността и съзнанието на хората за Базовия Доход на международно, национално и местно ниво. Смятаме, че предизвикателството да съберем един милион подписа ще насърчи хората от всяка държава в ЕС да се организират и да направят една страхотна кампания, която в крайна сметка ще убеди още хора за това колко важна е идеята за Базов Доход в тези тежки кризисни времена.
 
Arrow   Колко подписа ни трябват?
 
  Краткият отговор е 1 000 000 (един милион). Все пак, нещата са малко по-сложни от това. Например, не можем просто да съберем един милион подписа от една държава-членка. Вместо това, трябва да ги съберем от минимум 7 държави-членки ( всяка държава-членка има минимум квота на подписите, които трябва да се съберат). Тези държави-членки не е необходимо да са предварително уточнени.
 
 
 
  ВАЖНО: Събраните подписи в държавите-членки, където не е достигнат минимума, също ще се броят в общия брой от изискваните един милион подписа.

За повече информация, моля посетете страницата:
Процедурата стъпка по стъпка
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/how-it-works/collection?lg=bg
 
Arrow   Какво ще се случи, ако съберем един милион подписа?
 
  През първите три месеца след подаване на гражданската инициатива, която е получила необходимия брой подписи в знак на подкрепа:

Представители на Комисията ще се срещнат с представители на организаторите, така че те да могат да обяснят подробно въпросите, повдигнати в тяхната инициатива;

Организаторите ще имат възможност да представят своята инициатива на публично изслушване в Европейския парламент;

След внимателен преглед на инициативата, Комисията ще приеме официално становище, като разясни какви действия смята да предприеме, ако има такива, и причините за тах.

Този отговор, във формата на съобщение, ще бъде официално приет от Колегията на Комисарите и ще бъде публикуван на всички официални езици на ЕС.

В някои случаи, това съобщение може да представи предварителното становище на Комисията, която може да изисква допълнителни проучвания по този въпрос, преди да вземе окончателното си решение.

Ако Комисията реши да представи законодателно предложение в отговор на гражданска инициатива, започва нормалната законодателна процедура. Предложението на Комисията се внася пред законодателя (Европейския парламент и Съвета или в някои случаи само на Съвета), които трябва да го приемат, за да стане закон.

За повече информация вижте Ръководството за Европейска гражданска инициатива European Citizens’ Initiative guide
 
Arrow   Как мога да помогна да се съберат подписите?
 
  Тъй като трябва да се достигне широк кръг от хора, кампанията ще се води най-вече на национално ниво. Така че, най-доброто нещо, което можете да започнете да правите (след като помолите най-близките си кръгове да подпишат петицията), е да влезете в контакт с местните и национални организации, които активно промотират Базовия Доход.

Ще намерите списък с контакти за всяка държава, включени в националната кампания.
Въпреки това, ако искате да се включите и на европейско ниво, не се колебайте да споделите с нас как бихте искали да помогнете.

За да се съберат подписи, можете или да пренасочите хората към този сайт, или да изтеглите версията на хартиен носител на ЕГИ-ББД. ЕГИ – формуляр за подкрепа
 
Arrow   Може ли да подкрепя също и петиция за национален Базов Доход?
 
  Разбира се, вие също ще можете да подкрепите национална петиция за Базов Доход, както във Финландия хората стартираха гражданска инициатива.

Наистина ЕС не може да приложи Безусловния Базов Доход, така че това трябва да започне като процес във всяка страна, като едва след това Европейската Комисия ще трябва да съдейства на страните да хармонизират своя Базов Доход една с друга.

На тази страница можете да намерите карта:
Европейска Карта на Групите за Базов Доход http://basicincome2013.eu/en/basic-income-groups.htm, с всяка организация или мрежа, която промотира или е свързана с идеята за Безусловен Базов Доход във всяка Европейска страна.

ЕГИ разчита на мобилизацията на местните и национални групи да промотират идеята за Безусловен Базов Доход, да повишават осведомеността и съзнанието на хората и да събират подписи.
 
Arrow   Каква е необходимостта от Базов Доход в Европа?
 
  Днес сме свидетели на неопровержими доказателства, че икономическите и социални политики на страните от ЕС оказват разрушителено въздействие върху живота на много европейци.

Вместо да осигуряват благоприятни условия за живот на всеки индивид, те често водят до ситуации, в които хората имат нищожен контрол върху собствената си съдба.

Въпреки множеството различни решения, мерки и средства, предприети на национално и общоевропейско ниво от редица правителства, за подобряване на условията на живот и работа на населението, все по-голям брой хора всекидневно се сблъскват с финансови ограничения и затихваща надежда за професионалния си и личен успех.

С идеята за прилагане на Безусловен Базов Боход за всеки индивид, нашата Европейска Гражданска Инициатива задвижва еманципиран процес, позволяващ на всеки участие в постигането на общите цели, както са заявени в Конституцията и Декларацията за правата на човека.
 
Arrow   Какво да правя със събраните на хартиен носител подписи?
 
  Важен въпрос! Във всеки случай, трябва ги запазите на сигурно място, като впоследствие ги предадете на представителя на Гражданския Комитет във вашата страна. Представителят ще се погрижи те да бъдат предоставени на съответните власти във вашата страна. Властите ще ги проверят и ще ги изпратят на ЕК.
 
Arrow   Защо трябва да предоставя такива важни лични данни?
 
  Ние не използваме стандартна петиция (както обикновено се прави на уебсайтове като Avaaz или change.org). Вместо това, ние използваме много официален процес, Европейската гражданска инициатива (ЕГИ), по която Европейската комисия се ангажира да разгледа искането ни и да направи нещо по въпроса. С други думи, нашата инициатива е начин да имате думата по отношение на политиката на ЕС.

Всъщност, вашият подпис в знак на подкрепа е почти като електронното гласуване и затова ние трябва да спазваме много строги правила – сред които е и искането за вашите лични данни за идентификация (NB: тези изисквания са различни в различните страни от ЕС). Особено това дава възможност на националните институции да проверяват валидността на вашия подпис в знак на подкрепа, да откриват и премахват повторенията, като по този начин подсилват правдоподобността на нашето искане.

Конфиденциалността на вашите лични данни е приоритет за нас.
Цялата информация, събрана чрез заявленията за подкрепа, се криптира и съхранява по особено сигурен начин на сървърите на Европейската комисия (безплатно). Много малко хора, носещи наказателна отговорност за това, имат достъп до ключовете за декриптиране, които дават възможност да извличаме данните ви преди да ги предоставим на националните власти за процеса на сертифициране. И разбира се, данните не може да се препращат или използват от трети лица.

Благодарим ви искрено за вашето доверие.
 
Arrow   Мога ли да подпиша, ако не живея в родната си страна?
 
  Европейската гражданска инициатива дава следния отговор:
 
  Това е определено в Регламент (РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 211/2011 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 16 февруари 2011 г. относно гражданската инициатива).
Някои хора, живеещи в чужбина, вече не могат да се подпишат за страната си по произход (например, защото нямат местожителство вече) и нямат и възможност да гласуват в новата страна по местоживеене (например, защото нямат необходимия документ за самоличност).
Не можем да направим нищо без промяна на регламента.
 
  Европейската комисия
Генерална дирекция «Информатика»
Отдел DIGIT/B1, информационни системи за управление на документацията и вземането на корпоративни решения на Европейските граждански инициативи – Софтуер за събиране на заявления онлайн.

Регламент № 211/2011: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do
 
 
Days left
 
Arrow Signatures needed: 1.000.000
Arrow Deadline: 14/01/2014
Arrow Info at EU website
Arrow Sign online at EU website
Arrow Sign on paper
 
Your data are safely protected. Learn more
 
 
Select language
English
Dansk
Nederlands
Français
Eetsi
Deutsch
Italiano
Español
Bulgarian
Čeština
Suomi
Ελληνικα
Magyar
Lëtzebuergesch
Polski
Português
Română
Slovenčina
Slovenščina
Svenska
 
Note: We are in a process of translating the new website. Meanwhile you can visit the old site here to find the other languages. Thank you for your understanding.
 
 
Mobile QR code